Her er noen bilder som kan inspirere til ulike typer arrangementer. Her vil det forløpende komme nye bilder.
Etter hvert vil det også bli egne kategorier for tips til belysning, scene"kunst", lyd + +

|