Her er en liten oversikt over andre produkter vi har på lager.

   
   
   
Vi har 2 store multikabler på 24+8ch  
     
Vi setter sammen den trosse løsningen som du ønsker.

Vist eksempel: 7x5+5m

Trossene bærer flere hundre kilo.
Vi har flere typer røykmaskiner og fazere.